MUMC MOVE

Hoe overleven wij onze welvaart?

In de eenentwintigste eeuw zijn tot nu toe meer mensen overleden aan de gevolgen van te veel dan aan de gevolgen van te weinig eten. Helaas komt dat niet doordat hongersnoden zo veel minder voorkomen. Het komt doordat welvaartsziekten zo veel meer voorkomen.

De oorzaak laat zich raden. Mensen zijn genetisch voorbestemd om met weinig voedsel veel te doen. Velen van ons leven echter in een omgeving die het ons mogelijk maakt om met veel voedsel weinig te doen. Chronische ziekten zijn het gevolg.

De voor de hand liggende remedie " eet minder, beweeg meer " vindt te vaak geen gehoor. Dat komt mede doordat dit advies te algemeen geformuleerd is. Leefstijlinterventies dienen, net als klinische interventies, op individuele leest geschoeid te zijn.

Dat vereist innovaties op het vlak van sport, bewegen, voeding en gezondheid. Maastricht UMC Move faciliteert als kennisimplementatiecentrum hoogwaardige ketenzorg, versterkte innovatiekracht en nieuwe bedrijvigheid rond de thema's bewegen en leefstijl, met het oog op behoud, bevordering en herstel van gezondheid. Binnen Maastricht UMC Move vindt kruisbestuiving plaats tussen wetenschap, zorg, bedrijfsleven en de samenleving op drie nauw samenhangende gebieden: kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing.