MOVEout ● Partners ● Academische Werkplaats Limburg

Academische Werkplaats Limburg

De Academische Werkplaats Limburg is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de GGD Zuid Limburg kennis en kunde delen om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. Van doorslaggevend belang daarbij is, dat de internationaal beschikbare kennis door deze samenwerking effectiever kunnen worden vertaald naar de Zuid-Limburgse praktijk. De Academische Werkplaats verbindt dus doelgericht 'het lokale beleid', 'de wetenschap' en 'de regionale praktijk'. Aldus ontstaat synergie, hetgeen zowel de kwaliteit van de beleidsvorming, het wetenschappelijk onderzoek alsook de uitvoering ten goede komt.