MOVEout ● Partners ● LOSO

LOSO

ZonMW heeft in 5 Nederlandse centra aangewezen als nationale academische centra voor sport, bewegen en gezondheid. MUMC+ is daar een van. Deze centra hebben zich verenigd in het Landelijk Overleg SportgezondheidsOnderzoek (LOSO).

Het LOSO heeft onder meer tot doel het gezamenlijk coördineren, opzetten en uitvoeren van onderzoek, het afstemmen van onderzoeksvragen zodat de deskundigheden van de verschillende partners optimaal gebruikt kunnen worden en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken om het aantal te includeren (in te sluiten) proefpersonen en het draagvlak te vergroten.