MasterMove

MasterMove

Kennis komt pas tot leven in de handen van degenen die hem in de praktijk moeten toepassen. Kennisoverdracht ofwel onderwijs is daarom essentieel. MasterMove richt zich op deze kennisoverdracht aan studenten, promovendi en (para)medici op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Waar MovingMinds zich toelegt op onderzoek, richt MasterMove zich op de overdracht van de onderzoeksresultaten.

MUMC Move is betrokken bij de opzet, inhoud en uitvoering van de gespecialiseerde masteropleidingen Biology of Human Performance and Health en Sports and Physical Activity Interventions, die Maastricht University aanbiedt binnen het programma Physical Activity and Health.

Studenten Geneeskunde, studenten van masteropleidingen binnen Maastricht University en studenten van relevante hbo-opleidingen kunnen hier bovendien praktijk- en wetenschapsstages uitvoeren.