MOVEout ● Partners ● Medical Field Lab

Medical Field Lab - Thuis in medische innovatie

Het innovatie concept - Het MUMC+ heeft een uniek concept geÔntroduceerd om de ontwikkeling en valorisatie van innovatieve producten en diensten te faciliteren voor het optimaliseren van klinische applicaties: het Medical Field Lab (MFL). Elk idee of behoefte (aangedragen door internen of externen) wordt door een multidisciplinair team gescreend, gevolgd door een verkenning van potentiŽle partijen binnen een wereldwijd netwerk van bedrijven, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Uiteindelijk wordt een consortium aan elkaar voorgesteld om samen een project vorm te geven. Een samenwerkings-overeenkomst is een van de voorwaarden om het uitwisselen van ideeŽn? te bevorderen, maar ook de integriteit van de verschillende partijen te waarborgen. Hierdoor wordt open innovatie mogelijk gemaakt. Een aspect dat binnen de projecten terugkomt is de meerwaarde die het project biedt voor de deelnemende partijen. De meerwaarde is altijd uit te drukken in: economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Naar gelang de focus van de deelnemende partij zal een bepaalde meerwaarde de overhand hebben.
Netwerk - Het MFL opereert in het centrum van een intern netwerk van clinici en onderzoekers en een extern netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen. De kernactiviteiten zijn het samenbrengen van interne en externe partijen, projectbouw en projectmanagement. In het proces van het samenbrengen van technologie, producten of diensten naar de markt, is het MFL de katalysator voor de vorming van concepten, scenario's, prototypes, validatie en valorisatie.