Master Move ● MINT
MINT/Move-e-MINT

MINT is een postgraduaat onderwijsinstituut dat geaccrediteerde cursussen verzorgt. Het is ingebed in de school for Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM) van het Maastricht UMC+.

Het doel van MINT is bij te dragen aan het vergroten van de vakinhoudelijke kennis en het inzicht in voedingstekorten en metabole ontregelingen die samenhangen met ziekte. Verder wil MINT de juiste implementatie van beschikbare en nieuwe behandelingsmogelijkheden bevorderen.

Move-e-MINT wil het postgraduaat onderwijs op het gebied van sport, bewegen en gezondheid exploiteren en verder ontwikkelen. Het is vooral bedoeld voor (para)medici en, op aanvraag, voor andere doelgroepen. Om het bereik te vergroten en om een langdurige interactie met cursisten te stimuleren, wordt gebruikgemaakt van nieuwe media zoals internet-tv.